Ugovor o kupovini na daljinu, opšti uslovi prodaje u Internet prodavnici tudors.rs

Opšte

Poštovani kupci, opšti uslovi prodaje definišu postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije, odnosno povraćaja robe koja se nalazi u našoj Internet prodavnici na sajtu tudors.rs Molimo Vas da ove uslove pažljivo pročitate jer se pri korišćenju Internet prodavnice tudors.rs smatra da prihvatate navedene uslove i pravila i obavezujete se da ćete ih poštovati. U suprotnom, Prodavac se oslobađa svake odgovornosti.

Podaci o prodavcu

Generalni zastupnik brenda Tudors i nosilac svih prava za prodaju u Srbiji je privredno društvo BJN doo iz Beograda, Požeška 58/7, PIB: 107051607, matični broj: 20732814, (u daljem tekstu: Prodavac)

Promena opštih uslova

Prodavac zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja u skladu sa promenama zakonske regulative ili drugih promena u poslovanju. Kako bi se kupci informisali o eventualnim izmenama, upućujemo ih da pre svake kupovine provere da li je došlo do promena u vezi Uslova kupovine preko Internet prodavnice tudors.rs

Poručivanje

Poručivanje robe u Internet prodavnici tudors.rs  mogu obavljati samo punoletna lica.

Roba se smatra poručenom u trenutku kada kupac obavi celokupan proces poručivanja.

Prilikom kupovine kupac unosi adresu za isporuku, koja ne mora da bude ista kao adresa Kupca. Poručivanje robe u Internet prodavnici mogu vršiti fizička i pravna lica sa teritorije Republike Srbije bez Kosova.

Upozoravamo Kupce da su moguće razlike u boji proizvoda prikazanih na Vašem ekranu i stvarne boje iz tehničkih razloga.

Uslovi kupovine

Da bi izvršio kupovinu robe u Internet prodavnici tudors.rs Kupac nije u obavezi da se prethodno registruje. Registracija se vrši isključivo po želji Kupca, pri čemu Kupac dobija dodatne opcije za upravljanje kupovinom, popunjavanjem formulara na odgovarajućem linku Prijava, a na način definisan Uputstvom za kupovinu.

Kupac kupovinom ili registracijom potvrđuje:

 1. da je u potpunosti upoznat i saglasan sa Uslovima kupovine
 2. tačnost i potpunost podataka o Kupcu i adresi za isporuku
 3. da se slaže sa tim da Prodavac, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka lične podatke koje je kupac dostavio pri poručivanju, koristi isključivo  za potrebe vlastitih evidencija u cilju slanja robe, da navedene podatke može davati trećima u svrhu slanja Kupcima obaveštenja o reklamnim kampanjama (SMS poruke, e-mail obaveštenja, slanje kataloga i slično).

Cene i način plaćanja

Sve cene u našoj Internet prodavnici tudors.rs izražene su u dinarima, sa uračunatim PDV-om.

Cene za proizvode su podložne promenama a obaveza Prodavca je proizvod isporuči po ceni o kojoj je Kupac informisan prilikom potvrde narudžbine, i sve eventualne izmene cena konkretnih proizvoda koji su poručeni neće uticati na vrednost kupovine.

Robu ponuđenu u Internet prodavnici tudors.rs Kupac može platiti pouzećem ili opštom uplatnicom. Jedan način plaćanja isključuje ostale kod iste porudžbine.

Način, uslovi i rokovi isporuke

Isporuku robe naručene u Internet prodavnici tudors.rs vrši preko kurirske službe, na adresu naznačenu pri poručivanju.

Isporuka je:

 • Besplatna za kupovinu preko 3.000,00 dinara
 • O trošku kupca za kupovinu ispod 3.000,00 dinara

Prodavac zadržava pravo da radi provere podataka pozove Kupca telefonom. Ukoliko postoji sumnja u tačnost podataka i isti se ne mogu proveriti, Prodavac zadržava pravo otkazivanja porudžbine, o čemu će Kupac biti obavešten slanjem e-maila na adresu koju je Kupac naveo prilikom poručivanja.

Rok isporuke je 3 radna dana od prijema uplate, a ako se roba plaća pouzećem, od potvrđivanja porudžbine

Kupac prilikom prijema robe kuriru potpisuje potvrdu o prijemu i time potvrđuje da je roba isporučena.

Ukoliko kurirska služba i posle dva pokušaja dostave robe ne uspe da izvrši isporuku smatra se da isporuka nije uspela krivicom Kupca. Kurirska služba je dužna da dostavi potvrdu koja sadrži vreme i ime lica koje je pokušalo dostavu robe. U tom slučaju Prodavac ima pravo da Kupcu naplati nastale troškove.

Prilikom preuzimanja robe Kupac je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.

Intelektualna svojina

Kompletan sadržaj sajta tudors.rs sa svim njegovim elementima kao što su tekstovi, grafički elementi, logotipi, fotografije, video i audio zapisi su vlasništvo Prodavca i ne mogu se preuzimati i koristiti bez saglasnosti Prodavca.


Izjava o zaštiti podataka o ličnosti

Svi podaci o Kupcu (ime i prezime, adresa, e-mail, kontakt telefon) prikupljaju se radi tačne isporuke i obaveštavanja o statusu narudžbine, a isključivo uz saglasnost Kupca i za slanje obaveštenja o aktuelnim ponudama Internet prodavnice tudors.rs. Na zahtev Kupca, njegovi podaci se uklanjaju sa lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Prodavac se obavezuje da će čuvati privatnost svih korisnika, čuvati sve podatke i obezbediti njihovu dostupnost samo zaposlenima kojima su oni neophodni za obavljanje posla.

Reklamacije

Kupac ima pravo na reklamaciju ukoliko je:

 • isporučena roba koja nije naručena
 • isporučena roba ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
 • u ostalim slučajevima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača

Prijava reklamacije se može izvršiti slanjem Izjave o jednostranom raskidu putem email-a reklamacije@tudors.rs

Nakon prijave reklamacije i utvrđivanja njene opravdanosti, Prodavac je dužan da reklamaciju realizuje u roku od 30 dana od prijema izjave o jednostranom raskidu.

Prodavac će odobriti povraćaj robe Kupcu nakon prijema opravdane reklamacije e-mailom ili pismeno, sa instrukcijama za povraćaj robe.

U slučaju nemogućnosti zamene proizvoda, Prodavac će nadoknaditi Kupcu njegove troškove povraćaja robe i vrednost robe koju nije više u mogućnosti  da isporuči.

U slučaju povraćaja robe koji nije nastao propustom Prodavca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.

Uz proizvod obavezno je poslati i ambalažu proizvoda. Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen Prodavac ne može da Vam prihvati zahtev za reklamaciju

Uslovi pod kojima se omogućava povraćaj robe:

 • Roba koju nam vraćate mora biti nekorišćena
 • Od dana kada vam je roba isporučena nije proteklo više od 14 dana (računajući i neradne dane)
 • Popunili ste i poslali nam Obrazac za jednostrani raskid na e-mail adresu reklamacije@tudors.rs
 • Prodavac je potvrdio prijem Obrasca za jednostrani raskid
 • Upakovali ste proizvod pre transporta na adekvatan način koji umanjuje opasnost od njihovog oštećenja tokom transporta;
 • Prodavac je potvrdio prijem pošiljke koja ispunjava uslov za povraćaj novca
 • U roku od 14 dana od prijema urednog artikla Prodavac će vam vratiti plaćeni iznos uplatom na račun koji ste naveli u Obrascu za jednostrani raskid.

Rešavanje sporova

Sve sporove između Kupca i Prodavca biće rešavane sporazumno, a u slučaju da sporazum ne može da se postigne nadležan je Privredni sud u Beogradu.


Na vrh