SPORAZUM O ČLANSTVU

Ovaj sporazum o članstvu na sajtu www.tudors.rs pripremljen je da odredi pravila i uslove za registraciju i kupovinu.

Potvrđivanje sporazuma

Da biste postali registrovani član Tudors online prodavnice na sajtu www.tudors.rs potrebno je da unesete e-mail za registraciju i popunite formular.

Kada ste se registrovali, smatra se da ste dali saglasnost na dokument "Uslovi kupovine" koji predstavlja ugovor o online prodaji i da ste se složili sa svim njegovim odredbama. Sve buduće kupovine obavljate u skladu sa ovim dokumentom.

Opis usluga

Pri registraciji korisnici potvrđuju Uslove kupovine, i pri tome daju saglasnost ili ne za prijem e-biltena, glasanje, prijem informacija o popustu preko e-maila i SMS poruka i omogućava se kupovina elektronskim putem.

Sistem članstva u elektronskoj prodavnici tudors.rs

Svakog člana u elektronskoj prodavnici tudors.rs određuje e-mail i lozinka koju je sam izabrao.

E-mail koji ste uneli prilikom registracije može se koristiti za registraciju samo jednog člana. Registracija drugog člana sa istom e-mail adresom nije moguća. Lozinka je poznata samo korisniku.

Korisnik može da promeni lozinku. Izbor lozinke za zaštitu je u potpunosti odgovornost korisnika.

Elektronska prodavnica tudors.rs nije odgovorna za probleme nastale zbog promene lozinke.

Prilikom prijave u elektronsku prodavnicu korisnik dobija pristup servisima za koje je potrebna registracija, pa je potrebno da unese e-mail adresu i lozinku. Ovaj proces se definiše kao "prijava"

Obaveze članova

Registrovan član elektronske prodavnice tudors.rs garantuje za tačnost podataka koje je uneo prilikom registracije. Ukoliko je član uneo netačne podatke ili zloupotrebio na bilo koji način članstvo, zadržavamo pravo da ukinemo članstvo takvom korisniku i odbijemo njegov prijem ukoliko se ponovo registruje.

Kompletan sadržaj sajta tudors.rs sa svim njegovim elementima kao što su tekstovi, grafički elementi, logotipi, fotografije, video i audio zapisi su vlasništvo Prodavca i ne mogu se preuzimati i koristiti bez saglasnosti Prodavca.

Politika privatnosti

Svi lični podaci koje korisnik unosi prilikom registracije koriste se isključivo za obavljanje radnji vezanih za prodaju proizvoda.

Pristup ovim podacima imaju isključivo zaposleni na prodaji preko online prodavnice tudors.rs u svrhu provere i isporuke porudžbina, pružanja podrške kupcu, administracije nagradnih igara, vođenje istorije kupovine.


Na vrh