Your Cart
  • BESLPLATNA DOSTAVA IZNAD 4.999,00 RSD!
  • SLANJE PORUDŽBİNE U ROKU OD 48H

Reklamacije Informacije

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine) na adresu [email protected] i navedete razlog zbog koga ste odbili da da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.
Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine) na adresu [email protected] i zahtevom koji imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.
Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice. Potrebno je da popunite Reklamacioni list i da nam ga prosledite na mail [email protected]

Pravilnik o reklamaciji potrošača 

Reklamacioni list 

Obaveštavamo Vas da se u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, imate mogućnost rešavanja spora vansudskim putem pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova upisanim u Listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Nadležna tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova možeš naći na linku ovde.